OFERTA

Moja oferta skierowana jest do wydawnictw, zwłaszcza kościelnych, autorów i tłumaczy książek teologicznych, religijnych, historycznych, dotyczących antyku i pierwszych wieków Kościoła itp. Ponadto do pracowników naukowych potrzebujących w swojej pracy pomocy tłumacza z języka łacińskiego lub greckiego albo redaktora tekstu, studentów i uczniów przygotowujących się do egzaminu z łaciny lub greki oraz innych zainteresowanych osób.

Oferowane usługi:

 • redakcja tekstu

 • adiustacja (redakcja językowa)

 • korekta

 • przygotowywanie indeksów (osób, nazw geograficznych itp.)

 • przepisywanie tekstu (z rękopisu, maszynopisu, nagrania dźwiękowego) jako pierwszy etap redakcji

 • kolacjonowanie tekstów (porównywanie przekładu z oryginałem)

 • weryfikacja tłumaczenia

 • tłumaczenie z języka łacińskiego i greckiego na język polski (również „użytkowe” – według potrzeb klienta, np. z pominięciem lub streszczeniem pewnych fragmentów)

 • konsultowanie tłumaczenia, pomoc w tłumaczeniu

 • uczenie języka łacińskiego i greckiego, np. pomoc w przygotowaniu do egzaminu

 • inne mieszczące się w tym zakresie

Ceny są zróżnicowane, ustalane indywidualnie i zależą od czasu i zaangażowania, jakie trzeba włożyć w wykonanie danego zlecenia. Wycena usługi jest bezpłatna.