O MNIE

zdjecie_AgnieszkaCaba

Jestem redaktorką i korektorką tekstów, tłumaczką z języka łacińskiego i (czasem) greckiego oraz nauczycielką łaciny i greki. W 1993 roku ukończyłam studia filologii klasycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

  • Jako redaktorka zajmuję się redakcją językową i korektą książek z zakresu szeroko pojętej humanistyki, ale szczególnie tekstów tłumaczonych z języka łacińskiego i greckiego, np. pism ojców Kościoła i innych tekstów źródłowych z pierwszych wieków chrześcijaństwa, książek naukowych z dziedziny patrologii, dogmatyki i innych nauk teologicznych, bizantynologii itp. Często też wykonuję redakcję i korektę książek religijnych. Doświadczenie w tym zakresie nabyłam w Wydawnictwie WAM, gdzie przez dziesięć lat zajmowałam się tego typu książkami. Szczególnie ciekawe i rozwijające było sprawowanie pieczy nad serią Źródła Myśli Teologicznej.

  • Jako tłumaczka od kilkunastu lat wykonuję tłumaczenia z języka łacińskiego i greckiego, najczęściej tekstów kościelnych, choć nie tylko. Tłumaczyłam m.in. dokumenty synodów do serii Synodi et Collectiones Legum wydawanej przez Wydawnictwo WAM pod red. ks. Arkadiusza Barona i ks. Henryka Pietrasa SJ i inne pisma chrześcijańskie.

  • Jako nauczycielka prowadzę lektoraty języka łacińskiego na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II i uczę w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Paulinów w Krakowie na Skałce. Z tym drugim miejscem zawodowo jestem związana najdłużej, od 1994 roku. Z sukcesami uczyłam również w liceum, angażując się ponadto w prace nad przygotowaniem nowej matury, oraz prowadziłam lektoraty na Uniwersytecie Jagiellońskim i Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

W swoim curriculum vitae mam też inne zajęcia, m.in. kolacjonowałam rękopisy Annales Jana Długosza dla Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie w ramach przygotowania ich nowego wydania łacińskiego i pisałam hasła do Praktycznego słownika wyrazów obcych i Nowego słownika wyrazów obcych wydawnictwa Zielona Sowa. Zawsze więc moja praca była związana z językiem łacińskim i greckim, z biegiem czasu oddalałam się jednak od języka klasycznego, a coraz lepiej poznawałam łacinę i grekę późniejszą, aż do współczesnego języka kościelnego.

W grudniu 2016 roku założyłam firmę VOCABULUM i zaczęłam pracować na własny rachunek, w swojej działalności łącząc to zróżnicowane doświadczenie zawodowe, aby robić to, co lubię i na czym się znam.

Zapraszam do współpracy.

Agnieszka Caba