REALIZACJE

Podaję swoje ważniejsze przekłady i przykładowe najistotniejsze książki, przy których pracowałam jako redaktorka lub korektorka. Ilustrują one tematykę, którą się zajmowałam.


PRZEKŁADY:

 • Kronika Gimnazjum w Bochni 1817-1904, Archiwum Narodowe w Krakowie, Kraków 2017
 • Fragmenty pism Cypriana z Kartaginy i Apologetyka Tertuliana o miłosierdziu, w: Miłosierdzie. Mądrość Ojców Kościoła, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015
 • Księga Pontyfików 109 (Jan VIII (872-882)), w: Księga Pontyfików 97-112, red. M. Ożóg, H. Pietras SJ, SCL, t. X, Wydawnictwo Akademii Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, s. 261*-263*
 • Dokumenty synodów: Agde 506, Orlean 511, Ilyria 516, Tarragona 516, Gerona 517, Épaone 517, Reims 517, Lyon 518-519, Konstantynopol 518, Konstantynopol 520, Junca 523, Arles 524, Kartagina 525, Carpentras 527, Valence przed 529, Orange 529, Vaison 529, Toledo 531, Marsylia 533, Orlean 533, Clermont lub Owernia 535, Konstantynopol 536, Jerozolima 536, Barcelona 540, Mopsuestia 550, w: Dokumenty synodów od 506 do 553 roku, red. A. Baron, H. Pietras SJ, SCL, t. VIII, Wydawnictwo Akademii Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014
 • Kodeks Teodozjusza, Księga XVI, weryfikacja tłumaczenia J. Sondel, red. M. Ożóg, M. Wójcik, SCL, t. VII, Wydawnictwo Akademii Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014
 • Św. Hieronim, List 155 (Do Prezydiusza), List 156 (Do Aureliusza, biskupa Kartaginy), w: Hieronim ze Strydonu, Listy, t. V, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013
 • Euzebiusz z Cezarei, Historia kościelna (tłumaczenie na podstawie tłumaczenia ks. A. Lisieckiego), red. H. Pietras SJ, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013
 • Euzebiusz z Nikomedii, List do Paulina z Tyru i Aleksander z Aleksandrii, List do Aleksandra z Konstantynopola (Teodoret, Historia Kościoła I, 6 i I, 4), w: H. Pietras, Sobór Nicejski (325). Kontekst religijny i polityczny, dokumenty, komentarze, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013 (na stronach 62-94)
 • Dokumenty synodów: Anazarbus w Cylicji 431/432, Antiochia 433, Antiochia 435/438, Tesalonika 435/437, Riez 439, Orange 441, Vaison 442, Arles po 442, przed 506, Galia 444, Rzym 445, Galia 446, Rzym 447, Arles 449-461, Galia 451, Angers 453, Tours 461, Vannes (Bretania) 461-491, Galia ok. 475-485 (Dawne statuty Kościoła), Rzym 485, Persja 499, Byzacena 504 vel 507, w: Dokumenty synodów od 431 do 504 roku, red. A. Baron, H. Pietras SJ, SCL, t. VI, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011
 • Capitula Dacheriana, Rozdziały Teodora, Kanony Adamnana, Penitencjał zwany Bigotianum, Księga pokutna z Merseburga a, Księga pokutna z Merseburga c, Księga pokutna z Wiednia (a), Rytuał pokutny, Pseudo-Teodora Studyty Kanony o spowiedzi i zadośćuczynieniu za grzechy, w: Księgi pokutne, red. A. Baron, H. Pietras SJ, SCL, t. V, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011
 • Dokumenty synodów: Konstantynopol 382, Bordeaux 384-385, Rzym 385, Trewir 385-386, Rzym 386, Kapua 392, Cabarsussi 393, Hippona 393, Bagaī w Numidii 394, Nīmes 396, Turyn 398, Toledo ok. 400, Kartagina 411, Constantina/Cirta 412, Diospolis (Lidda) 415, Kartagina 416, Milevi 416, Rzym 417, Byzacena 418, Kartagina 419, Valence d’Agen 419, Kartagina 424/425, Hippona 426, Kartagina 426, w: Dokumenty synodów od 381 do 431 roku, red. A. Baron, H. Pietras SJ, SCL, t. IV, Wydawnictwo WAM 2010
 • Dokumenty synodów: Arles 314, Sardyka 334-344, Antiochia 344/345, Kolonia 346, Mediolan 355, Béziers 356, Rimini 259, Nike w Tracji 359, Paryż 260/361, Aleksandria 362, Aleksandria 363, Belgrad 366, Aleksandria ok. 370, Rzym ok. 370, Valence d’Agen 374, Ikonium 376, Rzym 378, Saragossa 380, w: Dokumenty synodów od 50 do 381 roku, red. A. Baron, H. Pietras SJ, Synodi et Collectiones Legum (SCL), t. I, Wydawnictwo WAM – Księża Jezuici, Kraków 2006
 • Sobór Laterański V (współtłumacze: A. Baron, H. Pietras SJ), w: Dokumenty Soborów Powszechnych, t. IV: 1511-1870, red. A. Baron, H. Pietras SJ, Wydawnictwo WAM – Księża Jezuici, Kraków 2004, s. 26-181 (tekst łac.+pol.)
 • Św. Rufin z Akwilei, Apologia do Anastazego, w: Św. Rufin z Akwilei, Obrona przed zarzutami Hieronima, red. J. Żelazny, Wydawnictwo WAM – Księża Jezuici, Kraków 2003, s.153-155

Inne czekają na druk.


REDAKCJA, ADIUSTACJA, KOREKTA (wybór)

Seria Źródła Myśli Teologicznej (Wydawnictwo WAM, Kraków):

 • Kasjodor Senator, Variae, tłum. A. Kołtunowska, R. Sawa, oprac. M. Ożóg, H. Pietras SJ (2017)
 • Izydor z Sewilli, Synonimy, tłum. i oprac. T. Krynicka (2017)
 • Teodoret z Cyru, O herezjach, tłum. i oprac. P.M. Szewczyk (2016)
 • Orygenes, Homilie o Księdze Liczb, tłum. S. Kalinkowski, wstęp H. Pietras (2016)
 • Grzegorz z Nyssy, O tytułach Psalmów, tłum. i oprac. M. Przyszychowska (2014)
 • Orygenes, Homilie o Księdze Kapłańskiej, tłum. S. Kalinkowski, wstęp H. Pietras (2013)
 • Atanazy Wielki, Mowy przeciwko arianom I-III, tłum. i oprac. P.M. Szewczyk (2013)
 • Izydor z Sewilli, Sentencje, tłum. i oprac. T. Krynicka (2012)
 • Orygenes, Homilie o Księdze Rodzaju. Homilie o Księdze Wyjścia, tłum. S. Kalinkowski, wstęp H. Pietras (2012)
 • Filon z Aleksandrii, Flakkus. Pierwszy pogrom Żydów w Aleksandrii, tłum. i oprac. E. Osek (2012)
 • Jan Damasceński, Dialektyka albo Rozdziały filozoficzne. O herezjach, tłum. A. Zhyrkowa, red. J. Żelazny (2011)
 • Atanazy Wielki, O dekretach Soboru Nicejskiego. O wypowiedzi Dionizego. O synodach w Rimini i Seleucji (tekst grecki i polski), tłum. i oprac. P.M. Szewczyk (2011)
 • Optat z Milewy, Traktat przeciw donatystom, tłum. i oprac. A. Gołda CSMA (2011)
 • Augustyn z Hippony, Piotr Chryzolog, Wenancjusz Fortunat, Symbol Apostolski w nauczaniu Ojców (tekst łaciński i polski), tłum. i oprac. L. Gładyszewski (2010)
 • Grzegorz z Nyssy, Homilie do Eklezjastesa, tłum. i oprac. M. Przyszychowska (2009)
 • Grzegorz z Nyssy, Homilie o Pieśni nad pieśniami, tłum. i oprac. M. Przyszychowska (2007)
 • Grzegorz z Nyssy, O stworzeniu człowieka, tłum. i oprac. M. Przyszychowska (2006)
 • Augustyn z Hippony, O chrzcie, tłum. i oprac. A. Żurek (2006)
 • Św. Rufin z Akwilei, Obrona przed zarzutami Hieronima, tłum. A. Smaroń, W. Sowa, A. Caba, oprac. J. Żelazny (2003)

Seria Myśl Teologiczna (Wydawnictwo WAM, Kraków):

 • Damian Wąsek, Nowa wizja zarządzania Kościołem (2014)
 • Paul L. Gavrilyuk, Sarah Coakley (red.), Duchowe zmysły, tłum. A. Gomola (2014)
 • Henryk Pietras SJ, Sobór Nicejski (325). Kontekst religijny i polityczny, dokumenty, komentarze (2013)
 • Marek Kita, Logos większy niż ratio (2013)
 • Cezary Smuniewski, Wspólnota łaski. Charytologiczno-trynitarna eklezjologia (2013)
 • Andrzej A. Napiórkowski OSPPE, Reforma i rozwój Kościoła (2012)
 • Przemysław Marek Szewczyk, Człowieczeństwo Logosu według Atanazego Wielkiego (2010)
 • Andrzej Muszala, Embrion ludzki w starożytnej refleksji teologicznej (2010)
 • Augustyn Jankowski, Eschatologia Nowego Testamentu (2007)
 • Andrzej Napiórkowski, Misterium communionis. Eklezjalny paradygmat dziejów zbawienia (2006)

Niektóre inne tytuły:

 • Credo, Domine. Adiuva incredulitatem meam. Księga jubileuszowa dedykowana Ojcu Profesorowi Jackowi Salijowi OP, red. o. J. Kupczak OP, ks. Cezary Smuniewski, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 2017
 • Stanisław Biel SJ, Na ziemi Boga. Duchowe podróże do miejsc świętych i nieświętych, WAM, Kraków 2017
 • Stanisław Biel SJ, Powiew Ducha. Medytacje biblijne, WAM, Kraków 2017
 • Andrzej Napiórkowski, Kościół w Maryi. Maryja w Kościele, Jedność, Kielce 2016
 • Andrzej Napiórkowski OSPPE, Teologie XX i XXI wieku, WAM, Kraków 2016
 • Pseudo-Filon, Księga starożytności biblijnych, tłum. i oprac. Ł. Laskowski (seria Apokryfy pod red. M. Starowieyskiego), WAM, Kraków 2015
 • Życie na pełnej petardzie. Z ks. Janem Kaczkowskim rozmawia Piotr Żyłka, WAM, Kraków 2015
 • Szczerze o Kościele. Wywiad z biskupem Andrzejem Czają. Rozmawia Tomasz Ponikło, WAM, Kraków 2014
 • Ks. Ryszard Turek, Leksykon świętych i sławnych diakonów, WAM, Kraków2013
 • Karol Wojtyła, Tajemnica Boga. Nabożeństwa Lumen gentium, Crux Christi, Christus Rex, Immaculata, WAM, Kraków 2013
 • Bazyli Tatakis, Filozofia bizantyńska, tłum. S. Tokariew, weryfikacja przekładu, posłowie M.A. Wesoły, WAM, Kraków 2012
 • Piotr Ł. Grotowski, Święci wojownicy w sztuce średniobizantyńskiej 843-1261, WAM, Kraków 2011
 • Michel Balard, Łaciński Wschód (XI-XV wiek), tłum. W. Ceran, WAM, Kraków 2010

I wiele innych książek, niekoniecznie poważnych i naukowych.