REKOMENDACJE

Cieszę się, że pani mgr Agnieszka Caba podejmuje profesjonalnie i samodzielnie działalność translatorską, z łaciny i greki, oraz podejmuje się prac redakcyjnych trudnych dzieł prawnych, historycznych i teologicznych. Kilkanaście lat współpracy z nią w pracach nad serią Źródeł Myśli Teologicznej daje mi pełne podstawy do potwierdzenia jej kompetencji i ogromnego doświadczenia w pracy nad tekstami. Jestem przekonany, że pracy jej nie zabraknie ku pożytkowi polskich czytelników i satysfakcji wydawców.

prof. dr hab. Henryk Pietras SJ, Papieski Uniwersytet Gregoriański w RzymieZ panią mgr Agnieszką Cabą współpracuję już od wielu lat w obszarze redakcji moich naukowych artykułów i książek. Z wielką kompetencją troszczyła się ona o ich stronę językową. Zawsze byłem zadowolony. Pani Agnieszka to osoba nie tylko kompetentna, posiadająca dużą wiedzę i językowe wyczucie, ale też słowna i odpowiedzialna. Publikacja, która opuszcza jej warsztat, zawsze ma wartość dodaną. Dodatkowym atutem pani redaktor jest rzadko dzisiaj spotykana znakomita znajomość języka łacińskiego i greckiego. Jestem przekonany, iż zasługuje ona na wysoką rekomendację.

o. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski
kierownik Katedry Eklezjologii Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie


Pani mgr Agnieszka Caba pracuje w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Paulinów w Krakowie Na Skałce od roku 1994 w charakterze lektora języków klasycznych. Początkowo uczyła łaciny klasycznej oraz greki. Aktualnie uczy naszych braci łaciny kościelnej. Ponadto chętnie podejmuje inne dodatkowe prace dla naszej zakonnej społeczności, dotyczące tłumaczeń z języków klasycznych, oraz prace korektorskie. W 2016 roku ukończyła tłumaczenie, z języka łacińskiego na polski, tekstu paulińskich Konstytucji zakonnych z wieku XVII, które ma się ukazać drukiem jako część przygotowywanej edycji źródeł do historii Zakonu Paulinów.

Pani Agnieszka Caba posiada wysokie kompetencje zawodowe, zarówno jako znawca języków klasycznych, jak też jako nauczyciel i tłumacz. Jest osobą charakteryzującą się wysokim poziomem kultury osobistej, taktem, sumiennością i obowiązkowością.

o. dr Grzegorz Prus, rektor WSD Zakonu Paulinów w KrakowieKorekta, którą Pani zrobiła, jest po prostu świetna. Muszę przyznać, że nigdy w życiu nikt mi niczego tak dobrze nie poprawił; z taką wprawą, a przy tym z tak świetną znajomością zagadnień teologicznych i filozoficznych. Jest Pani najlepszym redaktorem, jakiego znam, i z całym przekonaniem będę polecać Pani usługi wszystkim moim znajomym i nieznajomym.

dr Marta Przyszychowska, tłumaczka pism Grzegorza z Nyssy, WarszawaDzięki owocom pracy pani Agnieszki Caby nauka polska ma do dyspozycji różne bardzo ważne teksty przetłumaczone z języków oryginalnych. Jako specjalizujący się w teologii liturgii dziękuję jej za tłumaczenie kanonów synodów starożytnego Kościoła, Historii kościelnej Euzebiusza z Cezarei i innych tekstów źródłowych do badania historii Kościoła i sprawowanej w nim liturgii.

ks. dr hab. Jarosław Superson SAC, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w KrakowieTekst po korekcie pani Agnieszki Caby jest nie tylko dogłębnie poddany fachowej analizie filologicznej, ale co najważniejsze, a nie zawsze spotykane u korektorów, jest merytorycznie bardziej przekonujący. Dlatego z pełną odpowiedzialnością polecam usługi firmy Vocabulum.

o. dr Krzysztof Wendlik OSPPE, WSD Zakonu Paulinów